Kaupallisen kirjallisuuden renessanssi

Teknologisen vallankumouksen myötä monet perinteiset elementit jokapäiväisessä elämässä ovat kuvainnollisesti puhuen kuolemassa sukupuuttoon. Esimerkiksi 3D tulostimien, älypuhelinten ja elektronisten lukulaitteiden esille marssi keskivertokuluttajan elämään vaikuttaa negatiivisesti yllämainittujen tuotteiden substituutteihin putoavan kysynnän muodossa. Kirjallisuudenala ei ole poikkeus. Perinteisten paperikirjojen putoava kysyntä pakottaa kirjallisuudenalan miettimään uudelleen miten he tulevat selviämään tulevaisuudessa.

Hyväksi onneksi kirjallisuudenala voi tutkia historiallisesti merkittäviä tapahtumia eri toimialoilta, joissa ”luova tuho” painosti yrityksiä innovaatioihin ja aika ajoin todella piinallisiin uudistuksiin. Tässä artikkelissa käymme läpi kaksi esimerkkiä missä yritys tasapainotteli sukupuuton ja selviytymisen välillä.

Uudistu tai katoa
Aloitetaan kenkäalasta. Converse – kenkämerkki kasvatti suosiota 80- ja 90-luvun aikana varsinkin katukulttuurista saadun kuluttajakunnan avulla. Ilman mahtipontista markkinointikanavaa, Converse kengät tulivat tunnetuksi erityisesti rullalautailijoiden kautta. 2000-luvun taitteessa Converse ei kuitenkaan voinut enää nojata ainoastaan yhden kuluttajaryhmän kysyntään. Varsinkaan, kun kyseisen katukulttuurin kuluttajasegmentti alkoi kutistua uusien trendien myötä. Näin ollen Converse aloitti uuden markkinointistrategian, jolla tavoiteltiin nuoria kuluttajia, joita ei välttämättä voinut luokitella yhteen trendiluokkaan. Tuotteet eivät enää näyttäneet yksinomaan rullalautailijoiden kengiltä vaan päinvastoin kengistä suunniteltiin lisäasukokonaisuuksien avulla mm. pop-kulttuurisegmenttiä varten.Kaupallisen kirjallisuuden renessanssi 22

Toinen esimerkki tulee tupakka-alalta. Luonnollisesti, jokaisella meistä löytyy oma mielipide siitä, mikäli tupakkaliiketoiminta on eettistä. Mutta keskittykäämme objektiiviseen tarkasteluun. Uusi Millennial-sukupolvi tunnetaan sukupolvena, joka priorisoi terveet elämäntavat sosiaalisessa mediassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Millennial-nuoret eivät tupakoi yhtä paljon kuin esimerkiksi edelliset sukupolvet. Ja koska Millenial-sukupolvi tulee olemaan lähivuosina globaalisti suurin demografinen ryhmä, savukealan vaikeudet ovat varsin selkeät. Lisätään soppaan vielä e-savukkeiden kasvava markkinaosuus sekä valtioiden langettama painava verotaakka. Kuinka tupakka-ala selviää tulevaisuudessa näistä haasteista huolimatta? The Economist-lehti raportoi että tupakkajätti Philip Morris on tuomassa markkinoille uutta ”terveellisempää” tupakkatuotetta nimeltä iQOS joka perustuu haitta-aineiden tehokkaaseen filtterointiin.

Miten kirja-ala selviää elektronisten lukulaitteiden luomasta kilpailupaineesta käyttämällä hyväksi edellä mainittuja esimerkkejä. Kirjakauppojen täytyy löytää tie nuoren ja koulutetun sukupolven sydämiin markkinoimalla perinteisten kirjojen lukemista yksilöllisenä kokemuksena. Kirja-ala voi ottaa mallia esimerkiksi Conversen käyttämästä retro-trendimarkkinoinnista, jonka avulla kuluttaja voi erottua massasta palaamalla niin sanottuun ”vanhaan tyyliin”. Lisäksi kirja-ala voi omaksua Philip Morris yrityksen strategian painottamalla terveydellisiä/kognitiivisia etuja kirjoja luettaessa. Ei myöskään pidä unohtaa nuorta kohderyhmää. Lukeminen avartaa maailmaa ja on hyvä aloittaa jo pienestä pitäen – oli kyseessä sitten paperiversio tai tabletin näyttö.

originmag