Kirjan talo vuonna 2016

Kirjan talo on Turussa toimiva kirjallisten toimijoiden tila, mutta myös yhdistys. Kirjan talo -niminen paikka löytyy myös Helsingistä, ja myös Helsingin Kirjan talo on Helsingin kirjatyöntekijäin yhdistyksen toimitila. Turun Kirjan talossa järjestetään runsaasti toimintaa. Se on aktiivinen yhdistys, jonka toimiala liittyy kiinteästi kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen. Kirjan talolla on paljon toimintaa. Siellä voi esimerkiksi osallistua kirjoittajapiireihin ja viikonloppukursseille, joilla käydään läpi konkreettisia kirjoitusvinkkejä sekä tutustutaan henkilöhahmojen sekä dialogin ja tarinan rakentamiseen. Kirjan talo tarjoaa lukuisia sanataidepalveluja niin yksityishenkilöille kun yrityksillekin, ja niin lapsille kuin aikuisille. Kirjan talolta saattaa myös löytää esimerkiksi työpisteen, jos on kirjailija, kääntäjä, tutkija tai vaikkapa toimittaja tai yhdistys.

Books arranged in shape of house studio shot

Books arranged in shape of house studio shot

Sanataiteesta apua työssäjaksamiseen

Monissa työpaikoissa panostetaan nykyään työhyvinvointiin. Työhyvinvointi on tärkeä paitsi työntekijän, yksilön kannalta, myös koko työyhteisön kannalta. Hyvin työssään viihtyvät ja energiset, iloiset ihmiset ovat myös tuottoisa voimavara itse yritykselle. Työssä jaksamisen perusedellytyksenä voi pitää sitä, että työolot ovat hyvät ja omaa osaamistaan pääsee käyttämään sopivissa määrin. Työn määrän tulee olla sopiva, ja työ tulee olla myös järjestetty hyvin. Toisaalta harva työ on täysin yksinäistä, joten työssä jaksamiseen liittyy olennaisesti myös yhteisö, jossa työtä tehdään, eli kollegoilla ja johtoportaalla on oma roolinsa työssäjaksamisessa. Työyhteisön ryhmäyttämistä ja ryhmähengen nostatusta varten järjestetään monenlaisia kursseja ja työpajoja. Eräässä kirjan talon järjestämässä työpajassa, joka on suunnattu nimenomaan työyhteisöille, luodaan karrikoituja hahmoja ja uudelleen järjestetään tilanteita, joita arjessa ja työssä joutuu useasti kohtaamaan. Sanataideharjoituksissa kirjoitetaan ja kuunnellaan sekä pohditaan työhyvinvointiin vaikuttavia asioita. Runoilu ja tarinointi saattavat auttaa pääsemään irti huonosta roolista työpaikkalla, ja ne myös innostavat luovuuteen, mitä jokaisessa työpaikassa tarvitaan. Iloinen nauru voi täyttää yrityksesi etupihan pihakivet, kun työyhteisölle järjestetään esimerkiksi kesäpäivänä ulkoilmatyöpaja, jonka ideana on irrotella ja hullutella. Mikä auttaisikaan paremmin jaksamaan, kuin kunnon nauru ja iloinen hulluttelu?

Kirjastoista iloa jokaiselle

Kirjan talo Turussa edustaa paikallisia kirjallisen kentän toimijoita aina itse kirjoittajista erilaisiin yhdistyksiin asti. Siellä pitää majaansa monet, joiden ammatti liittyy kirjallisuuteen. Kirjallisuus ei kuitenkaan ole ainoastaan siitä toimeentulonsa saavien yksinoikeus, vaan kirjoittaminen ja lukeminen ovat asioita, joista jokainen ihminen voi saada paljon iloa, elämyksiä ja kokemuksia elämäänsä. Suomessa tilanne on vieläpä niin oivallinen, että esimerkiksi sanataidetta pääsee harrastamaan yhdistysten järjestämissä työpajoissa, kouluissa opetetaan lukemaan ja kirjoittamaan, jos taitoa ei ole kotona opittu, ja jokaisella on oikeus käyttää uskomattoman laajaa kirjallista palvelua ilmaiseksi – nimittäin kirjastoa. Suomen kansalaiset käyttävät kaikista EU-kansalaisista eniten kirjastoja. Kirjasto ei ole pelkästään talo, mistä voi kantaa kotiin kirjoja, lehtiä, sarjakuvia, elokuvia tai musiikkia kotiin ilmaiseksi. Kirjastoilla järjestetään monenlaista toimintaa – aina musiikkiesityksistä taidenäyttelyiden kautta erilaisiin työpajoihin. Kirjasto on aktiivinen ihmisten kohtauspaikka, ja se elääkin nyt muutoksen aikaa. Se on muuttumassa hiljaisesta tiedonhaun tyyssijasta kaikkien kaupunkilaisten olohuoneeksi. Kirjaston sanotaan nykyään olevan jokamiehen (tai miksei naisenkin) innovaatiokeskus. Kirjaston käyttö on mahdollista jokaiselle, ikään, kansallisuuteen tai sukupuoleen katsomatta.

originmag